ارور يخچال امرسان

خدماتمقالات

ارور يخچال امرسان را با افراز سرویس بررسی کنید.

ارور يخچال امرسان 

در ادامه این مطلب ارور يخچال امرسان و ساید بای ساید امرسان را همراه با راه حل های رفع آن بررسی می کنیم.

ارور يخچال امرسان

ارور HE یخچال امرسان

علت بروز این خطا وجود اشکال در هیتر المنت و سیستم گرمایشی یخچال است.

معمولا افت ولتاژ و ضعف در عملکرد هیتر موجب نمایش این کد خطا می شود.

HE در واقع به اول لغت heater اشاره دارد.

جهت رفع کد خطای HE در یخچال امرسان مراحل زیر را دنبال نمایید:

 1. ابتدا هیتر یا المنت را بررسی نمایید.
 2. اتصالات و سیم کشی های مربوط به هیتر را نیز بررسی کنید.
 3. در صورتی که هیتر هیچ مشکلی نداشت، ممکن است اشکال در برد الکترونیکی وجود داشته باشد.

ارور CO یخچال امرسان

این ارور نشان دهنده ی اشکال در کمپرسور یا فن یخچال شماست.

CO در واقع به ابتدای لغت compressor در یخچال فریزر و ساید بای ساید اشاره دارد.

جهت رفع کد خطای CO مراحل زیر را دنبال نمایید:

 1. ابتدا فن و کمپرسور را بررسی نمایید.
 2. اتصالات مربوط به فن و کمپرسور را چک نمایید.
 3. همچنین در نظر داشته باشید که ممکن است مشکل از برد الکترونیکی یخچال باشد.
 4. اگر یخچال امرسان نیاز به تعویض فن یا کمپرسور دارد، سریعا نسبت به تعویض و یا تعمیر آن اقدام نمایید.

ارور DA یخچال امرسان

این ارور نشان دهنده ی اشکال در دمپر یخچال شماست.

DA در واقع به ابتدای کلمه damper در یخچال امرسان اشاره دارد.

جهت رفع کد خطای DA مراحل زیر را دنبال نمایید:

 1. دمپر را به همراه اتصالات آن و هیتر دمپر بررسی نمایید.
 2. مقاومت هیتر دمپر را بررسی کنید.
 3. در صورتی که اطمینان حاصل کردید که مشکل از دمپر نیست، ممکن است اشکال از برد الکترونیکی باشد.
 4. اگر یخچال امرسان نیاز به تعویض دمپر دارد، نسبت به تعویض آن اقدام نمایید.

ارور DS/D5 یخچال امرسان

این ارور نشان دهنده ی اشکال در سنسور دیفراست یخچال شماست.

این خطا در واقع خطای D5 است اما در بعضی از نمایشگرها به شکل DS نمایش داده می شود.

جهت رفع کد خطای DS یا D5 مراحل زیر را دنبال نمایید:

 1. ابتدا مقاومت سنسور را بررسی نمایید.
 2. اتصالات و سیم های ارتباطی سنسور را بررسی نمایید.
 3. ممکن است احتیاج به تعویض سنسور داشته باشید.
 4. در صورتی که هیچ مشکلی در سنسور تشخیص ندادید، ممکن است اشکال از برد الکترونیکی باشد.

ارور RD یخچال امرسان

این ارور نشان دهنده ی اشکال در سوییچ مگنت یا دمپر یخچال شماست.

در صورتی که یک کد خطا ۲ علت داشت حتما هر دو علت احتمالی را با دقت بررسی نمایید.

جهت رفع کد خطا RD در یخچال امرسان مراحل زیر را دنبال نمایید:

 1. به صورت مجزا هم سوییچ مگنت و هم دمپر را بررسی نمایید.
 2. در صورت نیاز به تعویض و یا تعمیر دمپر یا سوییچ مگنت بپردازید.
 3. اگر اشکال از هیچ کدام نبود، ممکن است خطا در عملکرد برد الکترونیکی باشد.

اور CD یخچال امرسان

این اور می تواند نشان از اشکال در فن یا اشکال در دمپر یخچال شماست.

در بعضی از مدل ها این کد خطا به اشکال در کمپرسور و فن مربوط می شود و در بعضی دیگر از مدل های یخچال مربوط می شود به اشکال در دمپر.

جهت رفع کد خطای CD مراحل زیر را دنبال نمایید:

 1. کمپرسور و فن و همچنین اتصالات آن را بررسی نمایید.
 2. در صورت نیاز اقدام به تعویض و تعمیر کمپرسور یا فن نمایید.
 3. اگر اطمینان حاصل نمودید که مشکل از کمپرسور و فن نیست حتما دمپر را بررسی نمایید.
 4. هیتر دمپر و اتصالات آن را چک کنید.
 5. در صورت نیاز هیتر دمپر را تعویض یا تعمیر نمایید.
 6. اگر هیچ مشکلی در کمپرسور، فن و یا دمپر وجود نداشت، ممکن است اشکال از برد الکترونیکی باشد.

ارور FA یخچال امرسان

ارور FA در حقیقت نشان دهنده ی اشکال در فن یخچال شماست.

FA در واقع به ابتدای لغت fan اشاره دارد.

جهت رفع کد خطای FA در یخچال امرسان، مراحل زیر را دنبال نمایید:

 1. ابتدا فن و اجزای آن را بررسی نماید.
 2. اتصالات مربوط به فن را چک کنید.
 3. در صورت نیاز فن را تعمیر و یا تعویض نمایید.
 4. اگر اطمینان حاصل کردید که اشکال از فن نیست، ممکن است مشکل از برد الکترونیکی باشد.

ارور LA یخچال امرسان

این ارور نشان از اشکال و خرابی در لامپ یخچال است.

LA در واقع به ابتدای کلمه lamp اشاره دارد.

برای رفع کد خطای LA در یخچال امرسان مراحل زیر را طی کنید:

 1. جهت رفع کد خطای LA در یخچال امرسان تنها کافیست لامپ، اجزا و همچنین اتصالات مربوط به آن را بررسی نمایید.
 2. جهت تعویض لامپ و سایر اجزا و قطعات یخچال امرسان، بهتر است قطعه جدید مشابه قطعات قدیمی باشد.
 3. اگر اطمینان حاصل کردید که اشکالی در لامپ و اتصالات آن وجود ندارد، ممکن است مشکل از برد الکترونیکی باشد.

اور H1/H2 یخچال امرسان

این ارور نشان از اشکال در هیتر دیفراست دارد.

در صورتی که هیتر دیفراست مشکل داشته باشد، احتمالا تاکنون باید مشکل برفک زدن و یخ زدن بیش از اندازه مواد غذایی در یخچال امرسان را حس کرده باشید.

جهت رفع کد خطای H1 و H2 در یخچال امرسان مراحل زیر را دنبال نمایید:

 1. ابتدا هیتر دیفراست را بررسی نمایید.
 2. اتصالات مربوط به آن را چک کنید.
 3. اگر مشکل در هیتر قسمت یخزدایی نبود، اشکال از عملکرد برد الکترونیکی است.

ارور F یخچال امرسان

اشکال در سنسور دمای فریزر موجب بروز این خطا می شود.

جهت رفع کد خطا F در ساید بای ساید امرسان مراحل زیر را دنبال نمایید:

 1. ابتدا سنسور فریزر را کامل بررسی نمایید.
 2. اگر لازم بود اقدام به تعویض سنسور فریزر نمایید.
 3. در صورتی که سنسور مشکلی نداشت، احتمالا اشکال از برد الکترونیکی است.

ارور D یخچال امرسان

اشکال در سنسور دیفراست موجب بروز این خطا میشود.

جهت رفع کد خطای D در یخچال ساید بای ساید امرسان مراحل زیر را دنبال نمایید:

 1. ابتدا سنسور دیفراست یا سنسور مربوط به یخزدایی ساید بای ساید امرسان را بررسی نمایید.
 2. اگر لازم بود اقدام به تعویض سنسور دیفراست نمایید.
 3. از جمله قطعاتی که لازم است بررسی کنید عبارتند از ترمودیسک، ترموفیوز، برد، المنت، سنسور دیفراست.
 4. در صورت سلامت سنسور احتمالا مشکل از برد الکترونیکی می باشد.

ارور I یخچال امرسان

این ارور بعلت وجود اشکال در سنسور یخساز یخچال ساید بای ساید رخ میدهد.

جهت رفع کد خطای I در یخچال ساید بای ساید امرسان مراحل زیر را دنبال نمایید:

 1. ابتدا سنسور قسمت یخساز را بررسی نمایید.
 2. این اشکال ممکن است عملکرد یخساز را دچار مشکل کرده باشد.
 3. در صورت نیاز اقدام به تعویض سنسور یخساز نمایید.
 4. اگر مشکلی در یخساز و سنسور آن وجود نداشت، احتمالا مشکل از برد الکترونیکی می باشد.

ارور B یخچال امرسان

اشکال در سنسور دمای محیطی یخچال موجب بروز این ارور می شود.

جهت رفع کد خطای B در یخچال ساید بای ساید امرسان مراحل زیر را دنبال نمایید:

 1. ابتدا سنسور یخچال را بررسی نمایید.
 2. در صورت نیاز سنسور یخچال را تعویض نمایید.
 3. اگر مشکل از سنسور داخل یخچال نبود، ممکن است اشکال از برد الکترونیکی باشد.

ارور يخچال امرسان

تعمیرات یخچال امرسان در تهران

برای تعمیر یخچال امرسان و یا رفع ارور يخچال امرسان در منزل با افراز سرویس تماس بگیرید.

افراز سرویس ارائه کننده ی خدمات یخچال فریزر در منزل و محل شما برای تهران است.

جهت دریافت خدمات با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید و با کارشناس ما زمان حضور تکنسین در محل را مشخص کنید.

۰۲۱-۶۶۳۸۱۲۷۶

۰۹۱۹-۵۳۵۳۹۲۸

فروش قطعات اورجینال یخچال فریزر و ساید بای ساید های امرسان

ما در افراز سرویس بجز تعمیرات یخچال فریزر و ارور يخچال امرسان و سایر برندها به ارائه ی قطعات اصل و اورجینال یخچال ها هم می پردازد.

برایخرید قطعات اورجینال یخچال امرسان با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید:

۰۲۱-۶۶۳۸۱۲۷۶

۰۹۱۹-۵۳۵۳۹۲۸

چرا افراز سرویس انتخاب من است؟

 1. افراز سرویس یکسال گارانتی کتبی برای تمامی خدماتش به شما ارئه میکند.
 2. در زمان گارانتی یکساله شما پرداخت هزینه نخواهید داشت.
 3. برای کاهش هزینه های شما تعمیرکار افراز سرویس اولویت را به تعمیر قطعات یخچال می دهد، نه تعویض آن ها.
 4. کلیه قطعات استفاده شده توسط تیم افراز سرویس اورجینال و فابریک برند یخچال فریزر شما هستند.
 5. روز و ساعت حضور تعمیرکار افراز سرویس در محل را شما تعیین می کنید.
 6.  تعمیرکار اعزام شده به محل شما باتجربه و متخصص برند یخچال فریزر شماست.
 7. شما می توانید همه روزه حتی د روزهای تعطیل از پشتیبانی و مشاوره افراز سرویس استفاده کنید.
 8. کلیه تعمیرات در محل شما انجام می شود و نیاز به جابجایی یخچال فریزر شما نیست.
 9. شخص شما بر کلیه مراحل تعمیرات نظارت خواهد داشت.
 10. و…

ارور يخچال امرسان

, , , , , , , , ,
نوشتهٔ پیشین
تعمیر یخچال فریزر سیلوان
نوشتهٔ بعدی
تعمیر یخچال gsun

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست