error یخچال ساید ال جی

مقالات

error یخچال ساید ال جی کدامند و چگونه رفع می شوند؟

مطلب پیشنهادی: فروش قطعات یخچال ساید ال جی

error یخچال ساید ال جی Er Fs :

علت بروز ارور یا پیغام Er FS دریخچال ساید بای ساید، ایراد مربوط به مربوط به سنسور فریزر است.


ارور یا کد خطا Er rS در ساید بای ساید ال جی:

علت بروز ارور یا پیغام Er rS به عنوان ارور ساید بای ساید LG،  ایراد مربوط به سنسور یخچال می‌باشد.


ارور یا کد خطای Er FF در ساید بای ساید ال جی:

علت بروز ارور یا پیغام Er FF دریخچال ساید بای ساید، ایراد در فن اواپراتور، موتور فن، اتصالات و … است.


error یخچال ساید ال جی Er CF:

هنگامی که ارور Er CF روی نمایشگر ساید بای ساید ال جی مشاهده می‌کنید، مربوط به بروز مشکل در فن کندانسور است.


ارور یا پیغام خطا Er CO در ساید بای ساید الجی:

علت بروز ارور یا پیغام Er CO در یخچال ساید بای ساید به دلیل قطع شدن ارتباط بین برد مین و برد دیسپلی است.


error یخچال ساید ال جی F ds :

علت بروز ارور یا پیغام F dS در یخچال ساید بای ساید، نشان دهنده‌ی بروز مشکل در سنسور دیفراست فریزر است.


کد خطا F dH در ساید بای ساید ال جی:

هنگامی که ارور F dH روی نمایشگر ساید بای ساید ال جی مشاهده می‌کنید، مربوط  به هیتر دیفراست فریزر است.


error یا کد خطا dS F در ساید بای ساید ال جی:

علت بروز ارور یا پیغام dS F دریخچال ساید بای ساید ایراد مربوط به بروز مشکل سنسور دیفراست (برفک زدایی) فریزر است.


ارور یا کد خطا dH F در ساید بای ساید ال جی:

هنگامی که ارور dH F روی نمایشگر ساید بای ساید ال جی نمایان می‌شود، به علت مشکل هیتر دیفراست (برفک زدایی) فریزر است.


error یا کد خطا FF E در ساید بای ساید ال جی:

علت بروز ارور یا پیغام FF E دریخچال ساید بای ساید ایراد مربوط به مشکل فن فریزر است.


ارور یا کد خطا CF E در ساید بای ساید ال جی:

اگر ارور CF E روی نمایشگر ساید بای ساید ال جی نمایش داده می‌شود، به مشکل فن کندانسور مربوط می‌شود.


error یا کد خطای CO E در ساید بای ساید ال جی:

علت بروز ارور یا پیغام CO E در یخچال ساید بای ساید ایراد به علت قطع شدن ارتباط بین برد مین و برد دیسپلی است.


ارور یا کد خطا FS E در ساید بای ساید ال جی:

علت بروز ارور یا پیغام FS E دریخچال ساید بای ساید مشکل در مربوط به سنسور فریزر است.


error یا کد خطا rS E در ساید بای ساید ال جی:

علت بروز ارور یا پیغام rS E دریخچال ساید بای ساید، ایراد به دلیل مشکل سنسور یخچال می‌باشد.


ارور یا کد خطا E FS در ساید بای ساید ال جی:

علت بروز ارور یا پیغام E FS در یخچال ساید بای ساید ایراد به علت مشکل سنسور فریزر است.


error یخچال ساید ال جی E rS :

علت بروز ارور یا پیغام E rS دریخچال ساید بای ساید نشان دهنده‌ی ایراد سنسور یخچال است.


ارور یا کد خطا E HS در ساید بای ساید ال جی:

علت بروز ارور یا کد خطای E HS دریخچال ساید بای ساید ایراد مربوط به ایراد سنسور رطوبت محیط یخچال است.


error یخچال ساید ال جی E IS :

هنگامی که ارور E IS روی نمایشگر ساید بای ساید ال جی مربوط به ایراد در سنسور یخساز می شود.


ارور یا کد خطا gF E در ساید بای ساید ال جی:

علت بروز ارور یا پیغام gF E در یخچال ساید بای ساید به دلیل مشکل سنسور (جریان سنج)، فشار کم آب، اتصال سنسور و … می‌باشد.


error یخچال ساید ال جی E It :

چنانچه بر روی پنل ساید بای ساید ال جی پیغام E It به علت ایراد یخساز است.


ارور یا کد خطا E FF در ساید بای ساید LG:

علت بروز ارور یا پیغام E FF در یخچال ساید بای ساید ایراد در فن اواپراتور، موتور فن، اتصالات و … می‌باشد.


ارور یا کد خطای E CF در ساید بای ساید ال جی:

هنگامی که ارور E CF روی نمایشگر ساید بای ساید ال جی مربوط به ایرادات فن کندانسور است


ارور یا کد خطا E rF در ساید بای ساید ال جی:

در صورت مشاهده‌ی ارور E rF بر روی پنل نمایشگر ساید بای ساید ال جی، مربوط به بروز ایراد در فن یخچال می‌شود.


ارور یا کد خطای E IF در ساید بای ساید ال جی:

هنگامی که ارور E IF روی نمایشگر ساید بای ساید ال جی نمایش داده می‌شود، مربوط به ایراد در فن یخساز است.


error یا کد خطای E CO در ساید بای ساید ال جی:

علت بروز ارور یا پیغام E CO در یخچال ساید بای ساید به دلیل قطع شدن ارتباط بین برد مین و برد دیسپلی دستگاه است.


ارور یا کد خطا E SS در ساید بای ساید ال جی:

در صورت مشاهده‌ی ارور E SS روی نمایشگر ساید بای ساید ال جی، مربوط به ایراد در سنسور محفظه تازه نگهداری مواد غذایی قسمت یخچال می‌باشد.


error یخچال ساید ال جی E Ad:

خطای E Ad ساید بای ساید ال جی، مربوط به اختلال در عملکرد اتومات باز شدن درب یخچال  می‌باشد.


ارور یا کد خطای E AS در ساید بای ساید ال جی:

هنگامی که ارور E AS را بر روی نمایشگر ساید بای ساید ال جی مشاهده می‌کنید، به دلیل بروز ایراد در عملکرد اتومات باز شدن درب یخچال است.


خطای E dL در ساید بای ساید ال جی:

برای رفع ارور E dL  ساید بای ساید ال جی، به دلیل اختلال در حرکت اتومات کشوهای فریزر می‌باشد.


ارور یا کد خطای L AS در ساید بای ساید ال جی:

هنگامی که ارور L AS روی نمایشگر ساید بای ساید ال جی مشاهده می‌شود، به علت مشکل حرکت اتومات کشوهای فریزر است.


error یا کد خطای E dr در ساید ال جی:

خطای E dr ساید بای ساید ال جی، به دلیل مشکل در روند عملکرد حرکت اتومات کشوهای فریزر است.


ارور یا کد خطا r AS در ساید بای ساید ال جی:

هنگامی که ارور r AS روی نمایشگر ساید بای ساید ال جی نمایان می‌شود،مربوط  به ایراد در حرکت اتومات کشوهای فریزر می‌باشد.


error یخچال ساید ال جی E C1 :

علت بروز ارور یا پیغام E C1 در یخچال ساید بای ساید، به علت قطع شدن ارتباط بین برد مین و برد دیسپلی است.


ارور یا کد خطا E Od در ساید بای ساید LG :

علت بروز ارور یا پیغام E Od در یخچال ساید بای ساید، ایرادات برد WiFi، سیم کشی و … است.


ارور یا کد خطا Er rF در ساید بای ساید ال جی:

هنگامی که ارور Er rF روی نمایشگر ساید بای ساید ال جی نمایان می‌شود، مربوط به بروز اختلال و ایراد در فن یخچال می‌باشد.


ارور یا کد خطا Er HS در ساید بای ساید ال جی:

علت بروز ارور یا پیغام Er HS در یخچال ساید بای ساید ایراد مربوط به مشکل سنسور رطوبت محیط یخچال است.


error یخچال ساید ال جی gF E :

علت بروز ارور یا پیغام gF E در یخچال ساید بای ساید  خطای سنسور ، فشار کم آب ، اتصال سنسور و … می باشد.


ارور یا کد خطای Er IF در ساید بای ساید ال جی:

در صورت مشاهده‌ی ارور Er IF روی نمایشگر ساید بای ساید ال جی، ایراد از فن یخساز می باشد.


ارور یا کد خطا r dH در ساید بای ساید ال جی:

هنگامی که ارور r dH روی نمایشگر ساید بای ساید ال جی نمایش داده می‌شود، مربوط به ایراد در هیتر دیفراست ( برفک زدایی) یخچال می باشد.


error یخچال ساید ال جی r ds :

علت بروز ارور یا پیغام r dS در یخچال ساید بای ساید ایراد در سنسور دیفراست، اتصالات و … است.


ارور یا کد خطای gF E در ساید بای ساید ال جی:

علت بروز ارور یا پیغام gF E در یخچال ساید بای ساید خطای سنسور، فشار کم آب، اتصال سنسور و … می‌باشد.


ارور یا کد خطا dH r در ساید بای ساید ال جی:

کد خطای dH r روی نمایشگر ساید بای ساید ال جی، به علت اختلال در عملکرد هیتر دیفراست (برفک زدایی) یخچال است


ارور یا کد خطا rF E در ساید بای ساید ال جی:

هنگامی که ارور rF E روی نمایشگر ساید بای ساید ال جی نمایان می‌شود، مربوط به فن یخچال می‌باشد.


error یا کد خطا dS r در ساید بای ساید ال جی:

علت بروز ارور یا پیغام dS r در یخچال ساید بای ساید ایراد به اختلال در سنسور دیفراست یخچال مربوط می‌شود.


error یخچال ساید ال جی HS E :

علت بروز ارور یا پیغام HS E در یخچال ساید بای ساید ایراد در سنسور رطوبت، سیم کشی و … است.


ارور یا کد خطای OFF در ساید بای ساید ال جی:

به معنای عدم فعالت کمپرسور بوده و تنها لامپ‌های داخل ساید بای ساید و نمایشگر فعال می‌باشند.

این حالت جهت نمایش در فروشگاه ها طراحی شده و فاقد سرماسازی می باشد.


برای رفع error یخچال ساید ال جی چکار کنیم؟

جهت رفع error یخچال ساید ال جی حتما از کارشناس مربوطه کمک بگیرید.

افراز سرویس کارشناسان متخصص برای رفع ارورها و تعمیرات یحچال های الجی را آماده ی اعزام به منزل و محل شما دارد.

شما می توانید با شماره گیری تلفن های زیر با تعمیرکار متخصص برند ال جی در مجموعه ی افراز سرویس مشکل یخچال خود را مطرح کنید و بخواهید تعمیرات و اقدامات لازم را در منزل و محل (برای تهران) انجام دهد.

۰۲۱-۶۶۳۸۱۲۷۶

۰۹۱۹-۵۳۵۳۹۲۸

مزیت افراز سرویس نسبت به سایر رقبا چیست؟
  1. کلیه تعمیرات در محل شما انجام می شود (برای تهران) و نیاز به جابجایی یخچال فریزر شما نیست.
  2. افراز سرویس یکسال گارانتی کتبی برای تمامی خدماتش به شما ارئه میکند.
  3. کلیه قطعات استفاده شده توسط تیم افراز سرویس اورجینال و فابریک برند یخچال فریزر شما هستند.
  4. در زمان گارانتی یکساله شما پرداخت هزینه نخواهید داشت.
  5.  تعمیرکار اعزام شده به محل شما باتجربه و متخصص برند یخچال فریزر شماست.
  6. شخص شما بر کلیه مراحل تعمیرات نظارت خواهد داشت.
  7. برای کاهش هزینه های شما تعمیرکار افراز سرویس اولویت را به تعمیر قطعات یخچال می دهد، نه تعویض آن ها.
  8. روز و ساعت حضور تعمیرکار افراز سرویس در محل را شما تعیین می کنید.
  9. شما می توانید همه روزه حتی د روزهای تعطیل از پشتیبانی و مشاوره افراز سرویس استفاده کنید.
  10. و…

error یخچال ساید ال جی

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
نوشتهٔ پیشین
نوار یخچال فیلور
نوشتهٔ بعدی
تعمیر برد یخچال الکترواستیل

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست